Obiady czwartkowe – trochę historii

Czym były obiady czwartkowe w dawnej Polsce? Kto był inicjatorem i czy w jakiś sposób tradycja obiadów czwartkowych przetrwała do dzisiaj?

Historia obiadów czwartkowych

Obiady czwartkowe odbywały się z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tak, jak sugeruje sama nazwa – odbywały się w każdy czwartek raz w tygodniu. Ich ideą przewodnią było gromadzenie artystów i znanych działaczy politycznych w celu prowadzenia konwersacji dotyczących sztuki, kultury i polityki. Obiady miały miejsce w latach 1770-1777 i wręcz urosły do rangi rady królewskiej. Latem obiady czwartkowe odbywały się w Łazienkach, zaś zimą goście spotykali się na Zamku Królewskim. Jakie znaczenie miały obiady czwartkowe? Po pierwsze ożywiały polską kulturę. Akcję uznaje się za ożywienie życia literackiego w Polsce. Obiady czwartkowe miały również swój organ prasowy, a były nim znane „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”. Do najbardziej znanych gości obiadów czwartkowych zaliczymy: Ignacego Krasickiego, Adama Naruszewicza, Józefa Wybickiego, Franciszka Zabłockiego, Stanisława Trembeckiego, Hugo Kołłątaja, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Grzegorza Piramowicza, Franciszka Bohomolca i wielu innych.

Obiady nie tylko ożywiały życie artystyczne, lecz także prowokowały do dyskusji na temat bieżących wydarzeń, planowanych zmian i reform oraz działalności Komisji Edukacji Narodowej. Ile trwały obiady czwartkowe? Od 3-4 godzin. Mistrzem kuchni przygotowującym znakomite posiłki był Paul Tremo. Nie wszyscy wiedzą, że król Stanisław August Poniatowski zainicjował również obiady środowe dla pedagogów i dostojników związanych z dworem królewskim.

Tradycja obiadów czwartkowych dzisiaj

Współcześnie podjęto inicjatywę obiadów czwartkowych organizowanych przez Karola Okrasę i markę Philipiak. Goście obiadów czwartkowych należą do świata filmu, kultury, sportu oraz dziennikarstwa. Do znanych gości obiadów czwartkowych należą: Agnieszka Cegielska, Julia Pietrucha, Magdalena Wójcik, Karolina Malinowska itp. Więcej informacji o tej inicjatywie tutaj.

 

Leave a Comment